РОЗРАХУНОК ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Розрахувати штучне загальне освітлення виробничого приміщення (табл. 3.1) та виробничого майданчика, на якому виконують зорові роботи … розряду (розряд зорової роботи визначає викладач).

Таблиця 3.1

Вихідні дані розрахунку освітлення

№ п/п Виробниче приміщення Майданчик, розміри, м
Тип Розміри, м
довжина ширина висота довжина ширина
Операторна 3,6
4,5
3,6
4,5
3,6
4,5
Основне виробниче 3,6
7,2
3,6
7,2
3,6
7,2
Склад виробів 3,6
7,2
3,6
7,2
3,6
7,2
Основне виробниче 7,2
8,4
7,2
8,4
10,8
7,2
8,4
10,8
7,2

Продовження табл. 3.1

8,4
10,8
7,2
7,2
8,4
10,8
7,2
8,4
10,8

Штучне освітлення розраховується в залежності від призначення освітлюваного приміщення або виробничого майданчика. Спочатку встановлюється розряд зорової роботи, у відповідності з яким вибирають норму освітленості (див. табл. 3.2, 3.3).

Таблиця 3.2

Норми освітленості при штучному освітленні приміщень

Характеристика зорової роботи Найменший розмір об'єкта роз-різнення, мм Зорова робота Контраст об'єкта розрізнення з фоном Характе-ристика фону Освітленість при загальному освітленні, лк
Розряд Під-розряд
Дуже високої точності Від 0,15 до 0,3 ІІ а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Високої точності Від 0,3 до 0,5 ІІІ а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Середньої точності Від 0,5 до 1 ІV а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Малої точності Від 1 до 5 V а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний

Продовження табл. 3.2в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Груба (дуже малої точності) Більше 5 VI ¾ Незалежно від характеристик фону та контрасту об'єкту з фоном
Робота зі світнми матеріалами та виробами в гарячих цехах Більше 0,5 VII ¾ Те ж
Загальний нагляд за ходом виробничого процесу: постійний VIII а Те ж
періодичний при постійному перебуванні людей у приміщенні б Те ж
періодичне при періодичному перебуванні людей у приміщенні в Те ж

Таблиця 3.3

Норми освітленості виробничих майданчиків

Розряд зорової роботи Характеристика роботи Освітле-ність, лк
IX Точні роботи при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока менше 0,005
X Робота середньої точності при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока від 0,005 до 0,02
XI Робота малої точності при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока від 0,02 до 0,05, а також роботи, які вимагають тільки загального нагляду за ходом виробничого процесу
XII Грубі роботи при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока понад 0,05
XIII Роботи, які вимагають загального нагляду за виробничими поверхнями

Потім вибирають тип освітлювального пристрою (світильника або прожектора) та потужність електролампи. При цьому для виробничих приміщень висотою до 6 м слід вибирати світильники з газорозрядними лампами низького тиску (табл. 3.6). При висоті приміщення понад 6 м слід вибирати світильники з газорозрядними лампами високого тиску (табл. 3.5). Для освітлення виробничих майданчиків слід застосовувати прожектори (табл. 3.7).Необхідна кількість світильників для виробничих приміщень визначається з формули

,

де Е – нормативна освітленість для даного розряду зорових робіт, лк, (табл. 3.2);

S – площа приміщення, м2;

К – коефіцієнт запасу, 1,3¸1,5;

Z – поправковий коефіцієнт світильника, 1,1¸1,3;

F – світловий потік однієї лампи у світильнику, лм (табл. 3.5, 3.6);

n – кількість ламп у світильнику, 1¸6;

u – коефіцієнт використання освітлювальної установки (у долях одиниці).

Коефіцієнт u визначається за світлотехнічними таблицями залежно від показника приміщення j та коефіцієнтів відбиття стін та стелі. Показник приміщення j розраховується за формулою

,

де a, b – відповідно довжина і ширина приміщення, м;

h – висота підвісу світильника над робочою поверхнею, м.

Значення коефіцієнтів використання для світильників типу ЛСП наведені в табл. 3.4. При величині показника приміщення j>5 коефіцієнти використання приймати як при j=5.

Коефіцієнти відбиття стелі та стін залежать від їх кольору. rстелі=70%, rстін=50% – стеля й стіни пофарбовані у світлий колір; rстелі=50%, rстін=30% – стеля й стіни пофарбовані у середній колір; rстелі=30%, rстін=10% – стеля й стіни пофарбовані у темний колір.

Необхідна кількість прожекторів визначається з формули

.

де Е – нормативна освітленість виробничих майданчиків (табл. 3.3);

m – коефіцієнт розсіювання, 1,15 для великих поверхонь (1,5 для вузьких ділянок);

h – коефіцієнт корисної дії прожектора, 0,75.

Таблиця 3.4 Коефіцієнти використання світлового потоку світильників типу ЛСП з люмінесцентними лампами Таблиця 3.5 Характеристика світильників з газорозрядними лампами високого тиску

Таблиця 3.6 Характеристика світильників з газорозрядними лампами низького тиску Таблиця 3.7 Характеристика прожекторів

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4


0878066903409904.html
0878148075050304.html

0878066903409904.html
0878148075050304.html
    PR.RU™